2020/06 BAZI MALLARA UYGULANACAK KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.