2021/61 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİNE İLİŞKİN 252 NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI.