2021/56 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KDV ARTIRIMINDA BULUNAN ÖZEL ESASLARDAKİ MÜKELLEFLERE İLİŞKİN DÜZENLEMENİN YAPILDIĞI KDV TEBLİĞİ YAYIMLANDI.