2021/54 GVK GEÇİCİ 67 NCİ MADDE KAPSAMINDAKİ BAZI KAZANÇ VE İRATLAR İÇİN DÜŞÜRÜLEN STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ 30/09/2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI.