2019/71 ALACAK VE BORÇ SENETLERİ REESKONT ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.