ŞİRKETLERİN FAALİYET RAPORU HAZIRLARKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR