DENETİME TABİ OLMA KRİTERLERİNİN HESAPLANMASI HK. BİLGİLENDİRME